Get Adobe Flash player
Home SnurDim

SnurDim

Snurdim

Homeopathisch geneesmiddel

SnurDim
Bijsluitertekst

 

 

 

 

 

 

 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
SnurDim bevat per tablet van 301.5 mg:

Teucrium marum verum D6 37,5 mg
Kalium bichromicum D6 37,5 mg
Hydrastis canadensis D6 37,5 mg
Nux vomica D4 37,5 mg
Nux vomica D6 37,5 mg
Belladonna D6 37,5 mg
Ephedra vulgaris D6 37,5 mg
Histaminum muriaticum D12 37,5 mg

Hulpstoffen: Lactose, magnesiumstearaat


FARMACEUTISCHE VORM
Tabletten


GEGEVENS BETREFFENDE DE TOEPASSING


Indicatie
Homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homepathische geneeswijze.


Dosering en wijze van toediening
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet in de mond laten smelten. Bij voorkeur innemen één uur voor het slapen of een kwartier voor het avondeten.


Contra-indicaties
Geen.


Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik
Geen.


Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.


Zwangerschap en lactatie
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.


Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
Voor zover bekend beïnvloedt dit homeopathische middel de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.


Bijwerkingen
Er zijn geen bijwerkingen bekend.


Overdosering
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de dosering. Wanneer men een dubbele dosis inneemt, zal het effect niet sterker zijn en zijn er geen bijwerkingen te verwachten.


FARMACEUTISCHE GEGEVENS


Onverenigbaarheden
Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.


Houdbaarheid
In de gesloten verpakking is de houdbaarheid 5 jaar.


Speciale voorzorgen voor bewaring
Niet bewaren boven 25°C, bewaren in de originele verpakking.


REGISTRATIENUMMER
RVH 90776

Klikt u hier om de bijsluiter te downloaden.